Eigen boomgaard


Voordat appels, peren en kersen van de boom wordt geplukt is er heel wat aan vooraf gegaan. 
In onze boomgaard wordt het hele jaar door gewerkt om ervoor te zorgen dat begin juli de kersen geplukt kunnen worden en eind augustus de bomen vol hangen met appels en peren.

kersen uit boomgaard
bloesem

Lente

In de lente is alles gericht op groei en ontwikkeling. Dit doen we door de bomen te voorzien van voeding en organisch materiaal voor stimulering van groei en bodemleven. Verder is in de bloesemperiode nachtvorstbestrijding belangrijk. Zodra de temperatuur onder het vriespunt komt sterft de bloesem anders af. Om dit te voorkomen worden de bomen besproeid met water, een laagje ijs over de bloesem zorgt voor isolatie waardoor de bloem intact blijft. Daardoor kan de bloesem een nachtvorst tot circa -7 graden overleven.

Verder is voor een goede zetting bestuiving van de bloesem van belang. Bijen spelen hierin een belangrijke rol. Daarvoor maken we gebruik van honingbijen van imkers uit de regio. Ook kom je in de boomgaard veel andere bestuivende insecten tegen zoals solitaire bijen, hommels en zweefvliegen. 

Om de boomgaard vitaal te houden planten we jaarlijks jonge bomen ter vervanging van de oude. 

Kersen

Zomer

De zomer kenmerkt zich door verschillende werkzaamheden zoals water geven bij droogte, maaien, gewasbescherming, voeding en het dunnen van bomen die te veel vruchten dragen. Ook in de zomer worden de bomen gesnoeid, in vaktermen heet dit belichtingssnoei. Er worden takken gesnoeid die de weg van het zonlicht naar de vrucht belemmeren. 

In de maand juli beginnen we met het oogsten van de eerste kersen. Een week of zes  plukken we verschillende rassen kersen. Onze kersen zijn in deze periode verkrijgbaar in onze Landwinkel. 

boomgaard in de herfst

Herfst

De herfst is het seizoen waar het in de fruitteelt om draait, het oogstseizoen. De plukkers gaan met treintjes en voorraadkisten de boomgaard in om de vruchten te plukken en te vervoeren. Een week of zes tot acht lang wordt er met man en macht gewerkt om de oogst handmatig binnen te halen. Zodra het fruit geplukt is, wordt het gekoeld bewaard om de kwaliteit van de vrucht te waarborgen. 

boomgaard in de winter

Winter

De basis voor een nieuwe oogstseizoen wordt in de winter gelegd door het snoeien van de bomen.  Fruitbomen kunnen gemakkelijk een hoogte bereiken van drie meter. Om te voorkomen dat de bomen bezwijken door het gewicht van het fruit, worden ze ondersteund met palen en draden.